روش های تصفیه آب جهت بدست آوردن آبی سالم و گوارا

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

روش های تصفیه آب 

تصفیه آب به معنای حذف نمودن ناخالصی ها و آلاینده های آب( آلاینده های محلول و معلق در آب) می باشد. هرچه این ذرات ریز تر باشد روش های تصفیه آب دقیق تر و قطعات تصفیه آب مورد استفاده پر هزینه تر است و هر چه ذرات ناخالصی آلاینده درشت تر باشد جدا نمودن آن آسان تر است .

 سه فاکتور مهم در یک دستگاه تصفیه آب جهت سالم سازی آب وجود دارد که شامل:

1- اندازه منافذ فیلترها

 2- مقاومت فیلترها در برابر انواع آلاینده ها

 3- توانایی آن ها در حذف ناخالصی ها.

از جمله روش های تصفیه آب جهت شرب که جز بهترین روش های کشف شده تا کنون هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد. 

1- روش کربن فعال

2- روش اولترافیلتراسیون

3- روش اسمز معکوس 

استفاده از روش کربن فعال جهت حذف نمودن مواد شیمیایی مضر همچون کلر و حذف کردن بو و مزه نامطلوب و برخی آلودگی های دیگر از آب است و از این روش در مرحله دو- سه تصفیه آب خانگی  استفاده می شود، این روش نمی تواند به خوبی ناخالصی های محلول و دیگر میکروارگانیزم ها را از بین ببرد.

روش های تصفیه آب کربن فعال

این روش در کنار دو روش اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس بکار می رود و در واقع این روش ها مکمل یکدیگر هستند. روش تصفیه اولترافیلتراسیون روشی است که با استفاده از آن تمامی میکروارگانیزم هاو ذرات معلق مضر آب از بین می رود و آب به شکل کامل ضد عفونی شده و زلال و شفاف می گردد، ولی تنها مشکل حذف ناخالصی های محلول در آب ( فلزات سنگین، نیترات و...) و سختی آب می باشد که باید روش های مکمل را برای بهره برداری از آبی سالم را استفاده کرد. تصفیه آب با استفاده از روش اسمز معکوس، یکی از بهترین و موثرترین روش های تصفیه آب آشامیدنی می باشد. این روش دارای تکنولوژی مدرنی می باشد که آب را جهت مصارف متعددی تصفیه می کند. در این روش نحوه تصفیه شامل عبور یک محلول غلیظ از بین دو مانع نیمه تراوا است. با استفاده از این روش تمامی ناخالصی ها از فلزات سنگین محلول در آب( نیترات، سرب، رادویم و...)، مقدار سختی آب، رنگ و مواد آلی محلول در آب از بین می رود.

روش های تصفیه آب اسمز معکوس

در زیر به انواع دیگر روش های تصفیه آب که در بخش های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره می شود.

  1. تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی
  2. تصفیه آب به روش سیستم نانو فیلتراسیون
  3. تصفیه آب به روش EDI
  4. تصفیه آب به روش EDR

تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی، یکی از انواع و اشکال پدیده های جذب سطحی می باشد که در ان بخش سیال در تماس با بخش جامد جاذب قرار می گیرد. در این نوع از تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می شوند. این فرایند برگشت پذیر می باشد که طی آن یون های خارجی موجود در آب به وسیله گروه های عامل جذب می شود و بدین ترتیب آب عاری از هر گونه ناخالصی یونی می شود.

تصفیه آب به روش سیستم نانو فیلتراسیون، در واقع هدف روش های پیشرفته در دستگاه تصفیه آب حذف املاح محلول در آب است ولی بخش مهم این است که جهت کاربردهای گوناگون آب درجه خلوص مختلفی مورد نیاز است. نانوفیلتراسیون نسبت به روش اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون دارای مزایای ویژه ای می باشد. از جمله آن که در اولترافیلتراسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بیشتر و در روش اسمز معکوس میزان خلوص آب بیش از حد معمول است. از جمله مزایای این روش می توان حذف نمک های چند ظرفیتی، امکان تصفیه آب در مقیاس وسیع، از بین بردن باکتری ها، ویروس ها، حذف سختی، شوری و کدورت آب و... می توان اشاره کرد.

تصفیه آب به روش EDI، یکی از نیاز های مهم برخی صنایع حساس استفاده از آبی با مقدار خلوص زیاد می باشد. که برای این بخش از روش EDI استفاده می شود. در واقع این روش ترکیبی از فرایند تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی است.

تصفیه آب به روش EDR، در این روش آب به وسیله جریان برق و هم چنین با کمک غشاهای آنیونی و کاتیونی عمل جداسازی املاح از آب شکل می گیرد.


شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: