دستگاه تصفیه آب تایوانیتصفیه آب تکومن اصل ویتنام | 7 مرحله ای

تصفیه آب تکومن اصل ویتنام | 7 مرحله ای

دستگاه تصفیه آب تکومن ، از نوع دستگاه های تصفیه آب ویتنام می باشد که به صورت کامل مونتاژ شده وارد کشور می شود و دارای 7 فیلتر تصفیه می باشد.