هوزینگ تصفیه آب یکی از مهم ترین قطعات مربوط به دستگاه تصفیه است. این قطعه به نوعی محفظه فیلترهای پیش تصفیه دستگاه تصفیه است. فیلترهای پیش تصفیه همان فیلترهای 3 مرحله اول دستگاه آب تصفیه کن هستند.

برخی اوقات هوزینگ تصفیه آب دچار شکستگی و نشتی میشود. در این موارد باید هوزینگ تعویض شود. در مورد دلایل شکستگی هوزینگ تصفیه آب در مقاله زیر توضیحات بیشتری را ارائه داده ایم. پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر و اقدام مناسب تر در مورد مشکل به وجود آمده، این مطلب را مطالعه کنید.