ضامن ضد نشت فلکس تک

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

ضامن ضد نشت فلکس تک
ضامن ضد نشت فلکس تک در صورت نشت آب ورود آب به دستگاه را قطع میکند .محل نصب در کنار تصفیه اب خانگی بر روی کف کابینت قبل از ورودی دستگاه و بعد از شیر ورودی است.
  • قیمت خرید: تماس بگیرید

کاربر ضامن ضد نشت فلکس تک : در صورتیکه از تصفیه اب نشتی ایجاد شود قبل از ورود اب به دستگاه اب را قطع میکند

محل نصب: این دستگاه در کنار تصفیه اب خانگی بر روی کف کابینت قبل از ورودی دستگاه و بعد از شیر ورودی نصب میشود

طریقه عملکرد دستگاه: در صورت ایجاد نشتی در دستگاه قرص نمدی شکل دستگاه در تماس با اب باد کرده و ضامن عمل کرده و اب ورودی را قطع میکند.

 


 

 برچسب ها: